Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 159
 Số truy cập hôm nay: 19,779
 Số Click hôm nay: 20,463
 Tổng lượt truy cập: 69,348,603

IP: 3.215.79.204

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Đà Nẵng - Việt Nam đi Barcelona - Tây Ban Nha: 10.905.000 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 10 NĂM 2022 TỪ ĐÀ NẴNG - VIỆT NAM đi BARCELONA - TÂY BAN NHA

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
6/9
15.097.740đ-EY
17.288.000đ-AY
21.141.320đ-QR
22.974.000đ-VN
27.951.000đ-SQ
2
7
15.097.740đ-EY
17.288.000đ-AY
19.718.000đ-SQ
20.473.710đ-KE
23.295.175đ-VN
23.960.890đ-EK
85.138.960đ-QR
3
8
15.097.740đ-EY
18.762.000đ-OZ
23.408.770đ-QR
43.152.250đ-KE
54.437.560đ-VN
4
9
14.693.980đ-EK
15.097.740đ-EY
20.473.710đ-KE
20.479.770đ-QR
21.308.000đ-SQ
35.926.000đ-VN
5
10
18.364.000đ-AY
18.548.000đ-SQ
19.750.250đ-EY
25.082.340đ-QR
35.926.000đ-VN
42.991.660đ-KE
6
11
18.579.000đ-SQ
19.898.010đ-KE
41.780.000đ-VN
7
12
15.134.820đ-EK
18.747.000đ-OZ
20.077.790đ-EY
27.236.670đ-QR
35.926.000đ-VN
43.152.250đ-KE
8
13
15.097.740đ-EY
17.288.000đ-AY
18.548.000đ-SQ
22.974.000đ-VN
25.866.100đ-QR
9
14
10.905.000đ-SQ
15.097.740đ-EY
17.288.000đ-AY
20.473.710đ-KE
21.087.190đ-EK
23.295.175đ-VN
24.094.560đ-QR
10
15
15.097.740đ-EY
18.556.730đ-QR
18.774.000đ-OZ
43.152.250đ-KE
54.425.200đ-VN
11
16
17.181.430đ-EK
19.750.250đ-EY
20.435.330đ-KE
30.016.000đ-SQ
35.926.000đ-VN
12
17
16.647.000đ-SQ
18.364.000đ-AY
19.750.250đ-EY
25.172.230đ-QR
35.926.000đ-VN
43.136.090đ-KE
13
18
15.327.430đ-EY
18.516.330đ-QR
18.578.000đ-SQ
20.433.310đ-KE
35.903.000đ-VN
14
19
15.984.570đ-EK
18.762.000đ-OZ
20.077.790đ-EY
27.321.510đ-QR
35.955.000đ-VN
43.152.250đ-KE
15
20
18.364.000đ-AY
18.578.000đ-SQ
21.431.210đ-EY
30.377.770đ-QR
35.838.000đ-VN
16
21
11.555.000đ-SQ
15.097.740đ-EY
18.364.000đ-AY
19.133.440đ-QR
20.473.710đ-KE
22.447.820đ-EK
23.263.400đ-VN
17
22
15.115.250đ-EY
19.819.000đ-OZ
22.740.650đ-VN
25.181.320đ-QR
43.153.260đ-KE
18
23
19.718.000đ-SQ
19.724.500đ-EY
20.473.710đ-KE
20.479.770đ-QR
26.043.550đ-EK
35.926.000đ-VN
19
24
17.281.000đ-AY
18.548.000đ-SQ
18.635.790đ-EY
27.130.620đ-QR
35.903.000đ-VN
42.991.660đ-KE
20
25
15.327.430đ-EY
18.578.000đ-SQ
20.433.310đ-KE
25.126.780đ-QR
35.903.000đ-VN
21
26
15.134.820đ-EK
18.762.000đ-OZ
21.431.210đ-EY
27.236.670đ-QR
35.926.000đ-VN
43.152.250đ-KE
22
27
17.288.000đ-AY
20.077.790đ-EY
21.308.000đ-SQ
22.558.350đ-QR
35.809.000đ-VN
23
28
14.247.000đ-AY
14.693.980đ-EK
15.097.740đ-EY
16.619.000đ-SQ
20.473.710đ-KE
23.295.175đ-VN
33.473.420đ-QR
24
29
15.097.740đ-EY
19.819.000đ-OZ
21.850.340đ-QR
22.771.400đ-VN
43.152.250đ-KE
25
1
17.288.550đ-EK
19.718.000đ-SQ
19.750.250đ-EY
20.474.720đ-KE
20.479.770đ-QR
35.926.000đ-VN
26
2
16.562.000đ-SQ
42.444.240đ-KE
54.784.670đ-VN
27
3
15.115.250đ-EY
19.718.000đ-SQ
20.474.720đ-KE
21.850.340đ-QR
35.926.000đ-VN
28
4
15.032.850đ-EK
18.774.000đ-OZ
20.077.790đ-EY
25.181.320đ-QR
35.926.000đ-VN
43.152.250đ-KE
29
5
18.774.000đ-OZ
19.580.000đ-AY
20.104.570đ-EY
22.558.350đ-QR
27.951.000đ-SQ
35.809.000đ-VN
30
6
15.097.740đ-EY
18.851.000đ-AY
19.718.000đ-SQ
20.473.710đ-KE
24.094.560đ-QR
35.926.000đ-VN
31
7
15.097.740đ-EY
18.762.000đ-OZ
18.851.000đ-AY
27.236.670đ-QR

Ghi chú:

EY: Etihad Airways
AY: Finnair
QR: Qatar Airways
VN: Vietnam Airlines
SQ: Singapore Airlines
KE: Korean Air
EK: Emirates
OZ: Asiana Airlines

Giá vé máy bay tháng 11/2022 từ Đà Nẵng - Việt Nam đi Barcelona - Tây Ban Nha
Giá vé máy bay tháng 12/2022 từ Đà Nẵng - Việt Nam đi Barcelona - Tây Ban Nha
Giá vé máy bay tháng 01/2023 từ Đà Nẵng - Việt Nam đi Barcelona - Tây Ban Nha
Giá vé máy bay tháng 02/2023 từ Đà Nẵng - Việt Nam đi Barcelona - Tây Ban Nha
Giá vé máy bay tháng 03/2023 từ Đà Nẵng - Việt Nam đi Barcelona - Tây Ban Nha


Vé máy bay Đà Nẵng đi Amsterdam
Vé máy bay Đà Nẵng đi Atlanta
Vé máy bay Đà Nẵng đi Austin
Vé máy bay Đà Nẵng đi Bangkok
Vé máy bay Đà Nẵng đi Barcelona
Vé máy bay Đà Nẵng đi Bắc Kinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Busan
Vé máy bay Đà Nẵng đi Chengdu
Vé máy bay Đà Nẵng đi Copenhagen
Vé máy bay Đà Nẵng đi Fort Worth
Vé máy bay Đà Nẵng đi Frankfurt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Fukuoka
Vé máy bay Đà Nẵng đi Geneva
Vé máy bay Đà Nẵng đi Quảng Châu
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hong Kong
Vé máy bay Đà Nẵng đi Honolulu
Vé máy bay Đà Nẵng đi Jakarta
Vé máy bay Đà Nẵng đi Kaohsiung
Vé máy bay Đà Nẵng đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Đà Nẵng đi Luân Đôn
Vé máy bay Đà Nẵng đi Los Angeles
Vé máy bay Đà Nẵng đi Luang Prabang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Madrid
Vé máy bay Đà Nẵng đi Manila
Vé máy bay Đà Nẵng đi Marseille
Vé máy bay Đà Nẵng đi Melbourne
Vé máy bay Đà Nẵng đi Metz/Nancy
Vé máy bay Đà Nẵng đi Miami
Vé máy bay Đà Nẵng đi Moscow
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nagoya
Vé máy bay Đà Nẵng đi New York
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nice
Vé máy bay Đà Nẵng đi Osaka
Vé máy bay Đà Nẵng đi Oslo
Vé máy bay Đà Nẵng đi Paris
Vé máy bay Đà Nẵng đi Phnom Penh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Portland
Vé máy bay Đà Nẵng đi Prague
Vé máy bay Đà Nẵng đi San Francisco
Vé máy bay Đà Nẵng đi Seattle
Vé máy bay Đà Nẵng đi Seoul
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thượng Hải
Vé máy bay Đà Nẵng đi Siem Reap
Vé máy bay Đà Nẵng đi Singapore
Vé máy bay Đà Nẵng đi St Paul
Vé máy bay Đà Nẵng đi Sydney
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đài Bắc
Vé máy bay Đà Nẵng đi Tokyo
Vé máy bay Đà Nẵng đi Toulouse
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vancouver
Vé máy bay Đà Nẵng đi Viêng Chăn
Vé máy bay Đà Nẵng đi Washington
Vé máy bay Đà Nẵng đi Yangon
Vé máy bay Đà Nẵng đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến Barcelona
Vé máy bay Atlanta đến Barcelona
Vé máy bay Austin đến Barcelona
Vé máy bay Bangkok đến Barcelona
Vé máy bay Barcelona đến Barcelona
Vé máy bay Bắc Kinh đến Barcelona
Vé máy bay Busan đến Barcelona
Vé máy bay Chengdu đến Barcelona
Vé máy bay Copenhagen đến Barcelona
Vé máy bay Fort Worth đến Barcelona
Vé máy bay Frankfurt đến Barcelona
Vé máy bay Fukuoka đến Barcelona
Vé máy bay Geneva đến Barcelona
Vé máy bay Quảng Châu đến Barcelona
Vé máy bay Hong Kong đến Barcelona
Vé máy bay Honolulu đến Barcelona
Vé máy bay Jakarta đến Barcelona
Vé máy bay Kaohsiung đến Barcelona
Vé máy bay Kuala Lumpur đến Barcelona
Vé máy bay Luân Đôn đến Barcelona
Vé máy bay Los Angeles đến Barcelona
Vé máy bay Luang Prabang đến Barcelona
Vé máy bay Madrid đến Barcelona
Vé máy bay Manila đến Barcelona
Vé máy bay Marseille đến Barcelona
Vé máy bay Melbourne đến Barcelona
Vé máy bay Metz/Nancy đến Barcelona
Vé máy bay Miami đến Barcelona
Vé máy bay Moscow đến Barcelona
Vé máy bay Nagoya đến Barcelona
Vé máy bay New York đến Barcelona
Vé máy bay Nice đến Barcelona
Vé máy bay Osaka đến Barcelona
Vé máy bay Oslo đến Barcelona
Vé máy bay Paris đến Barcelona
Vé máy bay Phnom Penh đến Barcelona
Vé máy bay Portland đến Barcelona
Vé máy bay Prague đến Barcelona
Vé máy bay San Francisco đến Barcelona
Vé máy bay Seattle đến Barcelona
Vé máy bay Seoul đến Barcelona
Vé máy bay Thượng Hải đến Barcelona
Vé máy bay Siem Reap đến Barcelona
Vé máy bay Singapore đến Barcelona
Vé máy bay St Paul đến Barcelona
Vé máy bay Sydney đến Barcelona
Vé máy bay Đài Bắc đến Barcelona
Vé máy bay Tokyo đến Barcelona
Vé máy bay Toulouse đến Barcelona
Vé máy bay Vancouver đến Barcelona
Vé máy bay Viêng Chăn đến Barcelona
Vé máy bay Washington đến Barcelona
Vé máy bay Yangon đến Barcelona
Vé máy bay Zurich đến Barcelona

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh